વકસનશન

વડોદરામાં સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે વેક્સિનેશન અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી

gujarati.oneindia.com |
વડોદરામાં સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે વેક્સિનેશન અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી

Source

જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

Source

error:
Scroll to Top