યજઇ

કચ્છ : 'દાદા-દાદી જીવનસાથી પરિચય' સંમેલન, કુકમા ખાતે યોજાઇ નવતર પહેલ

gujarati.oneindia.com |
કચ્છ : ‘દાદા-દાદી જીવનસાથી પરિચય’ સંમેલન, કુકમા ખાતે યોજાઇ નવતર પહેલ

Source

અમદાવાદ : નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની 125મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ક્વિઝ કોમ્પેટિશન યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
અમદાવાદ : નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની 125મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ક્વિઝ કોમ્પેટિશન યોજાઇ

Source

જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

Source

પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

Source

વડોદરા : કરજણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે કરજણ હોનેસ્ટ હોટલ પાસે મીટીંગ યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
વડોદરા : કરજણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે કરજણ હોનેસ્ટ હોટલ પાસે મીટીંગ યોજાઇ

Source

error:
Scroll to Top