બઠક

પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

Source

નેશનલ : બિહારમાં નિતિશ કુમારના ઘરે 15 નવેમ્બરે NDAના ધારાસભ્યોની યોજાશે બેઠક

gujarati.oneindia.com |
નેશનલ : બિહારમાં નિતિશ કુમારના ઘરે 15 નવેમ્બરે NDAના ધારાસભ્યોની યોજાશે બેઠક

Source

error:
Scroll to Top