બઠક

બનાસકાંઠા : ડીસા શહેરમાં 'આપ'ની બેઠક; અનેક યુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા

gujarati.oneindia.com |
બનાસકાંઠા : ડીસા શહેરમાં ‘આપ’ની બેઠક; અનેક યુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા

Source

સાબરકાંઠા : ઈડરમાં વહીવટી તંત્ર તેમજ વેપારી એસોસિએશનની બેઠક યોજાઈ

gujarati.oneindia.com |
સાબરકાંઠા : ઈડરમાં વહીવટી તંત્ર તેમજ વેપારી એસોસિએશનની બેઠક યોજાઈ

Source

જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

Source

error:
Scroll to Top