જમનગર

જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

Source

જામનગર : જાણો, કોવિડની માઈક્રોબાયોલોજી લેબમાં કેવી રીતે થયા છે કોરોનાના સેમ્પલ્સનું પરીક્ષણ…

gujarati.oneindia.com |
જામનગર : જાણો, કોવિડની માઈક્રોબાયોલોજી લેબમાં કેવી રીતે થયા છે કોરોનાના સેમ્પલ્સનું પરીક્ષણ…

Source

જામનગર : સિંઘણી સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત ગામમાં રોડ રસ્તા ન બનતા સ્થાનિકો દ્વારા કલેકટરને રજુઆત કરાઈ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર : સિંઘણી સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત ગામમાં રોડ રસ્તા ન બનતા સ્થાનિકો દ્વારા કલેકટરને રજુઆત કરાઈ

Source

જામનગર : જોડિયા તાલુકા કક્ષાનો ઓનલાઇન એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેર યોજાયો

gujarati.oneindia.com |
જામનગર : જોડિયા તાલુકા કક્ષાનો ઓનલાઇન એજ્યુકેશન ઇનોવેશન ફેર યોજાયો

Source

જામનગર : ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા ખેડૂતોના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈ આવેદનપત્ર અપાયું

gujarati.oneindia.com |
જામનગર : ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા ખેડૂતોના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈ આવેદનપત્ર અપાયું

Source

error:
Scroll to Top