ચમસમ

પૂર્વ વિસ્તારમાં દૂષિત અને અપૂરતા પ્રેશરથી પાણીની મુખ્ય સમસ્યાથી પ્રજા ત્રાહિમામ, સોસાયટીઓના આંતરિક રસ્તાઓ ખખડધજ, ચોમાસામાં ભરાતા પાણીનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી

www.divyabhaskar.co.in |
VMC POLL Ward no 5 Contaminated and insufficient pressure in the eastern region has not solved the major water problem internal roads of the societies are crumbling

Source

સાબરકાંઠા : તલોદ તાલુકાના ગામો ચોમાસામાં છેલ્લાં 20 વર્ષથી વેઠે છે આ તકલીફ

gujarati.oneindia.com |
સાબરકાંઠા : તલોદ તાલુકાના ગામો ચોમાસામાં છેલ્લાં 20 વર્ષથી વેઠે છે આ તકલીફ

Source

error:
Scroll to Top