કલકટરન

જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને કોરોના વેક્સિનેશન અંગે બેઠક યોજાઇ

Source

જામનગર : સિંઘણી સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત ગામમાં રોડ રસ્તા ન બનતા સ્થાનિકો દ્વારા કલેકટરને રજુઆત કરાઈ

gujarati.oneindia.com |
જામનગર : સિંઘણી સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત ગામમાં રોડ રસ્તા ન બનતા સ્થાનિકો દ્વારા કલેકટરને રજુઆત કરાઈ

Source

જુનાગઢ : ટેકાના ભાવ માટે ઓનલાઇન નોંધણી મુદ્દે ધારાસભ્ય રીબડીયા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજુઆત

gujarati.oneindia.com |
જુનાગઢ : ટેકાના ભાવ માટે ઓનલાઇન નોંધણી મુદ્દે ધારાસભ્ય રીબડીયા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજુઆત

Source

વડોદરા : સિવિલ ડિફેન્સના નાયબ કલેકટરની ઘરમાંથી શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી

gujarati.oneindia.com |
વડોદરા : સિવિલ ડિફેન્સના નાયબ કલેકટરની ઘરમાંથી શંકાસ્પદ હાલતમાં લાશ મળી

Source

error:
Scroll to Top